Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA KVARCNOG PIJESKA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-82-5-90/20

SUKCESIVNA NABAVKA
LOT 1: ULJA,
LOT 2: TEČNOSTI I
LOT 3: MASTI

Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-78-5-88/20

SUKCESIVNA NABAVKA
LOT 1 USLUGA SERVISIRANJA I OPRAVKE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA DACIA SANDERO I RENAULT FLUENCE SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA I
LOT 2 USLUGE OPRAVKE I SERVISIRANJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA

Okvirni sporazum

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-86-5-82/20

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME
LOT 1: RAČUNARI I
LOT 2: MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJI

Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-448-5-52/20

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA REGULATOR NAPONA I PANTOGRAF LOKOMOTIVE SERIJE 441- (DIO SPECIFIKACIJE)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-421-5-44/20

SUKCESIVNA NABAVKA MONOBLOK TOČKOVA Ø 920mm ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-428-5-43/20

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA I DIJELOVI ZA POVRATNI VOD
Otvoreni postupak

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-438-8-42/20

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA I DIJELOVI ZA POVRATNI VOD
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-438-5-41/20

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH I PRUŽNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-445-5-39/20

NABAVKA ŠPEDITERSKIH USLUGA NA PERIOD OD TRI GODINE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-387-5-38/20

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com