Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA MJERNIH INSTRUMENATA ZA SPEV
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-224-5-11/21

NABAVKA KOMPLET SKRETNICA 49Е1-200-6º LIJEVA - 2KOM.,SA SKRETNIČKOM GRADJOM, SKRETNIČKIM METALNIM DIJELOVIMA I PRIBOROM NA SKRETNICAMA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-222-5-8/21

NABAVKA
LOT 1: USLUGE SANACIJE KROVA NA STANIČNOJ ZGRADI STANICE BANJA LUKA,
LOT 2: USLUGE SANACIJE KROVA NA STANIČNOJ ZGRADI STANICE PISKAVICA I
LOT 3: USLUGA SANACIJE KROVA NA STANIČNOM OBJEKTU SRPSKA KOSTAJNICA

Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-304-5-7/21

SUKCESIVNA NABAVKA OBRAZACA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-190-5-6/21

NABAVKA MJERNIH INSTRUMENATA ZA TK
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-225-5-5/21

SUKCESIVNA NABAVKA KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-285-5-3/21

NABAVKA NOVOG SLUŽBENOG AUTOMOBILA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-249-5-2/21

SUKCESIVNA NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-129-5-176/20

SUKCESIVNA NABAVKA
LOT 1: BUKOVIH IMPREGNISANIH PRUŽNIH PRAGOVA,
LOT 2: HRASTOVE IMPREGNISANE SKRETNIČKE GRAĐE I
LOT 3: HRASTOVE IMPREGNISANE MOSTOVSKE GRAĐE

Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-212-5-177/20

SUKCESIVNA NABAVKA GUMENO - ARMIRANIH CRIJEVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-187-5-168/20

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com