Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU USLUGE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018.GODINU OD STRANE EKSTERNE-NEZAVISNE REVIZIJE
Otvoreni postupak putem okvirnog sporazuma

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-24-3-112/18

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU BOJA, LAKOVA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA FARBAN
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-197-5-103/18

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2018/2019 (1000 TONA)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-180-5-93/18

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KOMPRESOR WBO ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-149-5-87/18

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA REGULATOR NAPONA I PANTOGRAF LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-47-5-86/18

OBAVJEšTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA MEHANIčKI DIO LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-50-5-75/18

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMPRESOR "WESTINGHOUSE" 243 VC
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-69-5-60/18

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA VITALNE KOČNE UREĐAJE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-57-5-59/18

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ZAŠTITNE ODJEĆE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU RADNIKA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-226-5-50/18

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU PRUŽANJA TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-252-5-49/18

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com