Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O SUKCESIVNOJ NABAVCI MASTI, ULJA I TEČNOSTI
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-274-5-5/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O SUKCESIVNOJ NABAVCI KOČIONIH PAPUČA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-321-5-3/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O NABAVCI KOČIONIH PAPUČA OD KOMPOZITNOG MATERIJALA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-196-5-2/16

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE USLUGE
NABAVKA USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA RADNIKA NA ODRŽAVANJU KOČNICA ŽELJEZNIČKIH VOZILA ZA SPECIJALISTIČKE NIVOE "A" , "B" I "KPO", SA SMJEŠTAJEM RADNIKA

Poziv

GODIŠNEJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE USLUGE BROJ 1373-0-2-1-7-1/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O NABAVCI NOVIH ŠINA S-49
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-339-5-179/15

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O SUKCESIVNOJ NABAVCI MATERIJALA ZA VISOKONAPONSKU OPREMU
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-322-5-171/15

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O SUKCESIVNOJ NABAVCI LOŽ ULJA ZA ZAGRIJAVANJE PROSTORIJA SEKCIJE VV I OŠV DOBOJ ZA GREJNU SEZONU 2015/2016 GODINU
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-285-5-170/15

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O NABAVCI MATERIJALA ZA SANACIJU CP2 (KABLOVSKE SPAJALICE I PRATEĆI MATERIJAL)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-272-5-157/15

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O SUKCESIVNOJ NABAVCI KRUPNOG LOMLJENOG KAMENA GRANULACIJE 50 - 100 CM SA UTOVAROM U RGS VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-275-5-156/15

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O NABAVCI ELEKTRONSKIH BRZINOMJERNIH UREĐAJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-, BAZNIH STANICA ZA OČITAVANJE BRZINOMJERA I OPREME I UREĐAJA ZA ODRŽAVANJE ELEKTRONSKIH BRZINOMJERA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-217-5-155/15