Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O SUKCESIVNOJ NABAVCI UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2015/2016. GODINU
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-265-5-151/15

UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI AUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-, 661- I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-185-5-139/15

UGOVOR O NABAVCI MULTIFUNKCIONALNOG MREŽNOG UREĐAJA ZA ŠTAMPANJE, SKENIRANJE I KOPIRANJE A4/A3
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-218-5-129/15

UGOVOR O NABAVCI MJERNIH INSTRUMENATA ZA ELEKTRONSKE I ELEKTRORELEJNE SS UREĐAJE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-230-5-128/15

UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI EURO DIZELA EN-590
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-156-5-127/15

UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI RUČNOG ALATA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-132-5-120/15

UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI REZNOG ALATA
Otvoreni postupak

OBAVJESTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-131-5-115/15

UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI KREČNJAČKOG TUCANIKA - LOT 1.
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-180-5-112/15

UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI BUKOVIH IMPREGNISANIH PRUŽNIH PRAGOVA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-181-5-111/15

UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMPRESOR "WESTINGHOUSE 243 VC"
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-163-5-110/15