Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU NOVIH ŠINA 49 E1
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-87-5-97/17

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-, 661- 733- I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-80-5-95/17

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU NOVIH IMPREGNISANIH BUKOVIH PRUŽNIH PRAGOVA
Otvoreni postupak - drugi put

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-120-5-86/17

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLIGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA, PRUŽNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-121-5-80/17

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU HEMIJSKIH SREDSTAVA (HERBICIDI I OKVAŠIVAČI) I PRATEĆE OPREME ZA HEMIJSKO TRETIRANJE KOROVA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-101-5-78/17

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU ROBA (MATERIJALA) ZA SANACIJU STKA KABLA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-85-5-77/17

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU NOVIH NEPREDVIĐENIH RADOVA NA IZGRADNJI RADIONICE ZA TEKUĆU OPRAVKU KOLA SA RADIONIČKIM KOLOSIJEKOM U SKLOPU ŽELJEZNIČKOG TERMINALA OMARSKA
Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-4-3-170-5-67/17

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2017./2018.GODINU
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-90-3-36/17

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-90-5-66/17

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU ELEKTRO MATERIJALA (DIO SPECIFIKACIJE - ELEKTROMATERIJALA ZA UGRADNJU PREOSTALIH 9 BRZINOMJERNIH UREĐAJA TELOK 1500 NA LOKOMOTIVE SERIJE 441- )
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-62-3-25/17

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-62-5-55/17

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU HRASTOVE IMPREGNISANE SKRETNIČKE GRAĐE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-65-3-27/17

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-65-5-54/17

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com