Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU GORIVA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA MOTORNA VOZILA NA PUMPAMA DOBOJ, BANJA LUKA, PRIJEDOR I NOVI GRAD I SITNU MEHANIZACIJU
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-191-3-89/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-191-5-143/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-161-3-79/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-161-5-134/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA DMW 813/814
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-160-3-78/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-160-5-124/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU USLUGE ETALONIRANJA MJERNE I KONTROLNE OPREME ZA POTREBE RADIONICA OŠV DOBOJ, BANJA LUKA I PRIJEDOR I STD DOBOJ, BANJA LUKA I NOVI GRAD
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-139-3-69/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-139-5-112/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KOMPRESOR WBO ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-162-3-81/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-162-5-118/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ZAŠTITNE ODJEĆE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU RADNIKA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-164-3-83/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-164-5-117-16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ELEKTRO MATERIJALA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-137-3-65/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-137-5-91/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU OBRAZACA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-125-3-59/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-125-5-87-16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU GUMENO - ARMIRANIH CRIJEVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-94-3-35/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-94-5-84/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU RADOVA SANACIJE KROVA I OLUKA NA ROBNOM MAGACINU U STANICI BANJA LUKA (SEKCIJA ZA STD BANJA LUKA)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-3-106-3-48/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-3-106-5-80/16

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com