Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA, PRUŽNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-284-5-9/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE GLAVNIH PROJEKATA SANACIJE KLIZIŠTA NA PRUZI DOBOJ - BANJA LUKA - NOVI GRAD:
LOT 1: izrada Glavnog projekta sanacije klizišta sa svim geološkim istražnim radovima u km 19+830-19+880,
LOT 2: izrada Glavnog projekta obaloutvrdne zaštite sa svim geološkim istražnim radovima u km 37+700+900 i km 37+950-38+000,
LOT 3: izrada Glavnog projekta obaloutvrdne zaštite sa svim geološkim istražnim radovima u km 38+500-38+750 i
LOT 4: izrada Glavnog projekta obaloutvrdne zaštite sa svim geološkim istražnim radovima u km 61+880-62+000 i km 61+800-61+830

Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-328-5-10/16

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O SUKCESIVNOJ NABAVCI BOROVE DASKE ZA PUTNIČKE I TERETNE VAGONE

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-387-8-7/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O SUKCESIVNOJ NABAVCI BOROVE DASKE ZA PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-387-5-6/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O NABAVCI MJERNE OPREME ZA RADNU JEDINICU PRESOVANI SKLOPOVI SEKCIJE ZA OŠV PRIJEDOR
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-390-5-8/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O SUKCESIVNOJ NABAVCI MASTI, ULJA I TEČNOSTI
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-274-5-5/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O SUKCESIVNOJ NABAVCI KOČIONIH PAPUČA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-321-5-3/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O NABAVCI KOČIONIH PAPUČA OD KOMPOZITNOG MATERIJALA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-196-5-2/16

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE USLUGE
NABAVKA USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA RADNIKA NA ODRŽAVANJU KOČNICA ŽELJEZNIČKIH VOZILA ZA SPECIJALISTIČKE NIVOE "A" , "B" I "KPO", SA SMJEŠTAJEM RADNIKA

Poziv

GODIŠNEJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE USLUGE BROJ 1373-0-2-1-7-1/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O NABAVCI NOVIH ŠINA S-49
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-339-5-179/15

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com