Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA OBALOUTVRDNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU TRUPA PRUGE DOBOJ-NOVI GRAD OD km 39+920 DO km40+020 (100,00 m)I OD 40+100 DO km 40+180(80m)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-441-5-36/20

NABAVKA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE U UPRAVNOJ ZGRADI ŽRS, ZGRADI KIBERNETIKA I ZGRADI SEKCIJE ZOP DOBOJ (SISTEM KONTROLE PRISTUPA RADNOG VREMENA UPRAVNA ZGRADA SEKCIJE ZOP DOBOJ, OBJEKAT UPRAVNA ZGRADA DOBOJ, OBJEKAT KIBERNETIKA DOBOJ, SISTEM VIDEO NADZORA, SISTEM PROTIVPROVALE, INTEFONSKI SISTEM I VATRODOJAVNI SISTEM)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-449-5-35/20

SUKCESIVNA NABAVKA ZAŠTITNE ODJEĆE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU RADNIKA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-444-5-33/20

SUKCESIVNA NABAVKA NOVIH ŠINA 49 E1
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-360-5-31/20

NABAVKA KABLA STA-PV
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-401-5-30/20

NABAVKA OBRUČA TOČKA (BANDAŽ) ZA LOKOMOTIVU SERIJE 441- (104 KOMADA)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-432-5-27/20

SUKCESIVNA NABAVKA SKRETNIČKIH METALNIH DIJELOVA I PRIBORA NA SKRETNICAMA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-413-5-28/20

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OPRAVKE KOČIONIH UREĐAJA SA ISPITIVANJEM ZA TERETNA KOLA SERIJE "EANS" (5419)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-349-5-26/20

SUKCESIVNA NABAVKA AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-,661-,733- I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-175-5-25/20

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KOMPRESOR WBO ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-369-5-23/20

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com