Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA REGULATOR NAPONA I PANTOGRAF LOKOMOTIVE SERIJE 441- (DIO SPECIFIKACIJE)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-421-5-44/20

SUKCESIVNA NABAVKA MONOBLOK TOČKOVA Ø 920mm ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-428-5-43/20

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA I DIJELOVI ZA POVRATNI VOD
Otvoreni postupak

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-438-8-42/20

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA I DIJELOVI ZA POVRATNI VOD
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-438-5-41/20

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH I PRUŽNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-445-5-39/20

NABAVKA ŠPEDITERSKIH USLUGA NA PERIOD OD TRI GODINE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-387-5-38/20

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA OBALOUTVRDNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU TRUPA PRUGE DOBOJ-NOVI GRAD OD km 39+920 DO km40+020 (100,00 m)I OD 40+100 DO km 40+180(80m)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-441-5-36/20

NABAVKA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE U UPRAVNOJ ZGRADI ŽRS, ZGRADI KIBERNETIKA I ZGRADI SEKCIJE ZOP DOBOJ (SISTEM KONTROLE PRISTUPA RADNOG VREMENA UPRAVNA ZGRADA SEKCIJE ZOP DOBOJ, OBJEKAT UPRAVNA ZGRADA DOBOJ, OBJEKAT KIBERNETIKA DOBOJ, SISTEM VIDEO NADZORA, SISTEM PROTIVPROVALE, INTEFONSKI SISTEM I VATRODOJAVNI SISTEM)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-449-5-35/20

SUKCESIVNA NABAVKA ZAŠTITNE ODJEĆE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU RADNIKA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-444-5-33/20

SUKCESIVNA NABAVKA NOVIH ŠINA 49 E1
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-360-5-31/20

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com