Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA MOTORNA VOZILA NA PUMPAMA ZA DOBOJ, BANJA LUKU, PRIJEDOR I NOVI GRAD I SITNU MEHANIZACIJU
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-358-5-13/20

NABAVKA NADOGRADNJA- MODERNIZACIJA STACIONARNE PROBNICE INVENTARSKOG BROJA 0012 ZA ISPITIVAWE SVIH VRSTA RASPOREDNIKA TIPA OERLIKON, KNORR I MTZ U RJ KO5 DOBOJ, PUŠTAWE U RAD, SERTIFIKACIJA I OBUKA KADROVA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-286-5-12/20

NABAVKA PROBNICE ZA ISPITIVANJE MJENJAČA PRITISKA ALR I AKR SA OBUKOM KADROVA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-284-5-10/20

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA ZA TELEFONSKE VEZE I RADIO STANICE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-218-5-9/20

NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNE VAGONE (DIO SPECIFIKACIJE)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-318-5-8/20

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA VISOKONAPONSKU OPREMU
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-285-9-7/20

NABAVKA RADOVA IZGRADNJE OBALOUTVRDNOG ZIDA RADI ZAŠTITE TRUPA PRUGE DOBOJ - BANJA LUKA - NOVI GRAD OD km 37+640-38+000
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-3-297-5-6/20

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA UDUVAVANJA OPTIČKOG KABLA U POSTOJEĆU KABLOVSKU KANALIZACIJU NA DIONICI DOBOJ - PETROVO
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-244-5-5/20

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ZA REVITALIZACIJU I NADOGRADNJU SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA ELEKTROENERGETSKIM POSTROJENJIMA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-277-5-3/20

NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KOČIONU OPREMU "OERLIKON" ZA PREVENTIVNU OPRAVKU EANS VAGONA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-317-5-2/20

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com