Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU EURO DIZELA EN 590
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-22-5-110/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU USLUGE POPRAVKE ELEMENATA ELEKTROVUČNIH PODSTANICA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-103-5-109/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Otvoreni postupak

OBAVJESTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-82-5-101/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU OBRAZACA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-76-5-99/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZNOG ALATA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-74-5-100/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MASTI I ULJA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-83-5-87/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA DMV 813/814
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-81-5-85/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU DASKE ZA PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-55-5-84/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU TEHNIČKIH GASOVA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-36-5-80/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-27-5-79/19

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com