Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU LIMOVA I ČELIKA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-177-5-147/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KREČNJAČKOG TUCANIKA I GRUSA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-181-5-144/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2019/2020 GODINA (1200 TONA)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-216-5-143/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU AMORTIZERA I GUMENO - METALNIH ELEMENATA LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-132-5-136/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU USLUGE ETALONIRANJA MJERNE I KONTROLNE OPREME ZA POTREBE RADIONICA OŠV DOBOJ, BANJA LUKA I PRIJEDOR I STD DOBOJ, BANJA LUKA, PRIJEDOR I NOVI GRAD
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-170-5-128/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ORIGINAL TONERA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-96-5-119/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU EURO DIZELA EN 590
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-22-5-110/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU USLUGE POPRAVKE ELEMENATA ELEKTROVUČNIH PODSTANICA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-103-5-109/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Otvoreni postupak

OBAVJESTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-82-5-101/19

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU OBRAZACA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-76-5-99/19

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com