Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA :
LOT 1 : REZERVNIH DIJELOVA ZA NISKONAPONSKU OPREMU-SIJALICA,
LOT 2 : REZERVNIH DIJELOVA ZA NISKONAPONSKU OPREMU-RELEJA,
LOT 3 : REZERVNIH DIJELOVA ZA NISKONAPONSKU OPREMU-OSIGURAČA I
LOT 4 : REZERVNIH DIJELOVA ZA NISKONAPONSKU OPREMU-KABLOVA

Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 21.06.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.06.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-120-3-70/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com