Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMPRESOR "WESTINGHOUSE" 243 VC
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 12.12.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 12.12.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-376-3-180/19

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA ZA VARENJE, REZNIH I BRUSNIH PLOČA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 16.12.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.12.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-375-3-181/19

SUKCESIVNA NABAVKA TERMOIZOLACIONIH STAKALA I OGLEDALA ZA PUTNIČKE VAGONE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 13.12.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 13.12.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-372-3-179/19

SUKCESIVNA NABAVKA TEHNIČKE PLASTIKE ZA LOKOMOTIVE I VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 17.12.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.12.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-371-3-177/19

SUKCESIVNA NABAVKA USLGE SERVISIRANJA TK UREĐAJA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 09.12.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 09.12.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-368-3-178/19

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KOMPRESOR WBO ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 16.12.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.12.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-369-3-176/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com