Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA KOMPLET NOVIH SKRETNICA 49E1-200-6 LIJEVA -2 KOM., SA SKRETNIČKOM GRAĐOM, SKRETNIČKIM METALNIM DIJELOVIMA I PRIBOROM NA SKRETNICAMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 27.10.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.10.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-222-3-98/20

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA ZA KONTAKTNU MREŽU
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 21.10.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.10.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-220-3-101/20

NABAVKA KABLOVA ZA TK UREĐAJE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 21.10.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.10.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-219-3-97/20

NABAVKA SKRETNIČKIH METALNIH DIJELOVA I PRIBORA NA SKRETNICAMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 13.11.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 13.11.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-214-3-95/20

SUKCESIVNA ISPORUKA:
LOT 1: MATERIJALA ZA NISKONAPONSKU OPREMU - RELEJA I/ILI
LOT 2: MATERIJALA ZA NISKONAPONSKU OPREMU - OSIGURAČA I/ILI
LOT 3: MATERIJALA ZA NISKONAPONSKU OPREMU I/ILI
LOT 4: MATERIJALA ZA NISKONAPONSKU OPREMU - KABLOVA

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 16.10.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.10.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-210-3-96/20

SUKCESIVNA NABAVKA OSIGURAČA ZA SS UREĐAJE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 19.10.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 19.10.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-213-3-94/20

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com