Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA AKU BATERIJA ZA SS UREĐAJE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 21.01.2021. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.01.2021. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-379-3-173/20

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA SS UREĐAJA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 21.01.2021. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.01.2021. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-383-3-175/20

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZIŠTA U STANICI POTKOZARJE, IZMEDJU ULAZNE I IZLAZNE SKRETNICE, PRUGA DOBOJ - NOVI GRAD
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 27.01.2021. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.01.2021. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-382-3-174/20

NABAVKA TRAKA ZA BRZINOMJER HASLER
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 20.01.2021. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 20.01.2021. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-378-3-170/20

NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJE IVIČNOG VIJENCA - KONZOLNOG AB ELEMENTA NA MOSTU, U KM 43+407, PRUGA DOBOJ - NOVI GRAD
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 26.01.2021. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 26.01.2021. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-380-3-169/20

NABAVKA GUMA VANJSKIH I UNUTRAŠNJIH ZA TERETNA VOZILA I NABAVKA GUMA VANJSKIH I UNUTRAŠNJIH ZA ROVOKOPAČ
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 05.01.2021. godine do 12,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 05.01.2021. godine u 13,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-381-3-172/20

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com