Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA
LOT 1: USLUGA OPRAVKE MOTORA "CATERPILLAR" TIP 3508 NA LOKOMOTIVI SERIJE 643-023 S/B 97Y00749 I
LOT 2: USLUGA OPRAVKE MOTORA "CATERPILLAR" TIP 3508 NA LOKOMOTIVI SERIJE 643-022 S/B 95Y01295

Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 30.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 30.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-440-3-224/19

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA I DIJELOVI ZA POVRATNI VOD KM
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 06.02.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 06.02.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-438-3-223/19

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE ODVOZA OTPADA KONTEJNERIMA ZA ČVOR DOBOJ
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 04.02.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 04.02.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-435-3-221/19

NABAVKA ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA OSIGURANJE STANICA ESTW L90-5 I TIP ESA 44+UNZ (DIO SPECIFIKACIJE)
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 05.02.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 05.02.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-439-3-222/19

NABAVKA ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA OSIGURANJE PUTNIH PRELAZA, TIP : SPA-4, SPA-5, ELEXA 93, RLC23, I PZZ-EA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 05.02.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 05.02.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-437-3-220/19

NABAVKA USLUGE SANACIJE KROVA NA STANIČNOM OBJEKTU SRPSKA KOSTAJNICA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 04.02.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 04.02.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-431-3-219/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com