Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGA ETALONIRANJA MJERNE I KONTROLNE OPREME ZA POTREBE RADIONICA OŠV DOBOJ, BANJA LUKA I PRIJEDOR I STD DOBOJ, BANJA LUKA I PRIJEDOR I NOVI GRAD
Okvirni sporazum putem otvorenog postupka - III put
Rok za dostavljanje ponuda je 08.08.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 08.08.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-170-3-86/19

USLUGA UPRESAVANJA CILINDARSKIH KOŠULJICA NA DVA DIZEL MOTORA DMV 813/814
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 10.07.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 10.07.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-127-3-77/19

SUKCESIVNA ISPORUKA RUČNOG PRIBORA ZA ZAVARIVANJE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 05.07.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 05.07.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-135-3-75/19

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA DOTRAJALE SEKCIONE IZOLATORE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 08.07.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 08.07.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-128-3-76/19

ISPORUKA TROSTEPENE HIDRAULIČNE PUMPE HY804x38.14.12I ZA PRUŽNO VOZILO PLASSER 08-275 BR.813
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 11.07.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 11.07.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-130-3-74/19

SUKCESIVNA NABAVKA AMORTIZERA I GUMENO-METALNIH ELEMENATA LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 12.07.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 12.07.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-132-3-73/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com