Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESINA NABAVKA USLUGE VIKLOVANJA ELEKTRO MOTORA POMOĆNIH POGONA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 09.10.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 09.10.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-196-3-84/20

SUKCESINA NABAVKA OBRAZACA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 02.10.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 02.10.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-190-3-81/20

SUKCESINA NABAVKA MATERIJALA ZA SANACIJU SLEGNUTIH NASIPA, STANIČNO PODRUČJE I OTVORENA PRUGA, STANICA VRBANJA I OMARSKA, UKUPNA DUŽINA 1000m SA PREVOZOM
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 24.09.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 24.09.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-182-3-80/20

NABAVKA KOMPLET KAPA PROTIV BOČNOG OTPORA ZA DRVENE PRAGOVE I ŠINSKE STEGE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 28.09.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.09.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-189-3-79/20

SUKCESINA NABAVKA GUMENO-ARMIRANIH CRIJEVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 02.10.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 02.10.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-187-3-78/20

SUKCESINA NABAVKA LOŽ ULJA ZA ZAGRIJAVANJE PROSTORIJA SEKCIJE VUČE VOZOVA DOBOJ I OŠV DOBOJ ZA GREJNU SEZONU 2020/2021.GODINU
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 01.10.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 01.10.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-177-3-77/20

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com