Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OPRAVKE KOLSKIH VAGA OD 100 TONA, VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG PRITISKA, DECIMALNIH I NEDIGITALNIH VAGA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 30.11.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 30.11.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-211-3-93/17

SUKCESIVNA ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE PRUŽNE MEHANIZACIJE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 29.11.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.11.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-205-3-92/17

SUKCESIVNA NABAVKA AMORTIZERA I GUMENO-METALNIH ELEMENATA LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 05.12.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 05.12.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-212-3-91/17

SUKCESIVNA NABAVKA ELEKTRONSKIH KARTICA O/I I MREŽE ZA SISTEM DU
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda (II put)
Rok za dostavljanje ponuda je 27.11.2017. godine do 12,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.11.2017. godine u 13,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-203-3-88/17

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OPRAVKE ALTERNATORA PUTNIČKIH VAGONA SA REGULATOROM NAPONA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda (II put) - E AUKCIJA
Rok za dostavljanje ponuda je 27.11.2017. godine do 10,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.11.2017. godine u 11,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-199-3-87/17

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMPRESOR „WESTINGHOUSE“ 243 VC
Otvoreni postupak - II put
Rok za dostavljanje ponuda je 04.12.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 04.12.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-210-3-90/17

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba