Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA INDUSTRIJSKOG "SOC"RAČUANARA ZA SIGNALNO - SIGURNOSNI UREĐAJ "ESTW L90 5"
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 13.01.2021. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 13.01.2021. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-374-3-164/20

NABAVKA ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA OSIGURANJE PUTNIH PRELAZA, TIP SPA-4 I SPA-5
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 12.01.2021. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 12.01.2021. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-366-3-162/20

NABAVKA VIŠEKRATNIH ZAŠTITNIH PAMUČNIH MASKI SA OBRAĐENIM RUBOVIMA - DVOSLOJNE I UGOVOR O NABAVCI DEZINFEKCIONOG SREDSTVA U BOCI SA RASPRŠIVAČEM PAKOVANJA OD JEDNA LITAR, NAMJENJENO ZA DEZINFEKCIJU RUKU, PREDMETA I RADNIH POVRŠINA, NA BAZI HLORA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 11.01.2021. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 11.01.2021. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-367-3-160/20

SUKCESIVNA NABAVKA ZAŠTITNE ODJEĆE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU RADNIKA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 18.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.01.2021. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-364-3-159/20

NABAVKA USLUGE ANTIKOROZIVNE ZAŠTITIE PASARELE - DOBOJ SA ZAMJENOM OLUKA I MJESTIMIČNIM OJAČANJIMA ELEMENATA KONSTRUKCIJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 15.01.2021. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 15.01.2021. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-361-3-158/20

NABAVKA USLUGE NTIKOROZIVNE ZAŠTITE I OJAČAVANJE REFLEKTORSKIH STUBOVA PREKO 30m U STANICI DOBOJ
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 13.01.2021. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 13.01.2021. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-362-3-157/20

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com