Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA USLUGE UPRESAVANJA CILINDARSKIH KOŠULJICA DIZEL MOTORA DMV 813/814
Konkurentski postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 05.01.2021. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 05.01.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-360-3-156/20

SUKCESIVNA NABAVKA ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA ELEKTRONSKO OSIGURANJE STANICA ESA 44+UNZ
Konkurentski postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 04.01.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 04.01.2021. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-358-3-154/20

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ZA OSIGURANJE ELEKTRONSKIM UREĐAJEM PUTNOG PRELAZA "ZALUŽANI" km 98 +643 (BANJA LUKA-NOVI GRAD)
Konkurentski postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 28.12.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.12.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-359-3-155/20

NABAVKA HIDRAULIČNIH DIZALICA NOSIVOSTI PO 30 t, 4 KOMADA (UKUPNA NOSIVOST 120 t) ZA POTREBE DIZANJA TOVARNIH KOLA SA HIDRAULIČNOM PUMPOM NA MOTORNI POGON I PRIPADAJUĆIM KOMANDNIM STOLOM I HIDRAULIČNIM CRIJEVIMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 12.01.2021. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 12.01.2021. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-356-3-151/20

NABAVKA ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA OSIGURANJE PUTNIH PRELAZA TIP:PZZ-EA
Konkurentski postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 30.12.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 30.12.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-357-3-153/20

NABAVKA USLUGE SANACIJE UPRAVNE ZGRADE SEKCIJE ETP BL SA NABAVKOM MATERIJALA I UGRADNJOM
Konkurentski postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 28.12.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.12.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-346-3-152/20

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com