Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA ELEKTRO MATERIJALA
Konkurentski postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 30.12.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 30.12.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-351-3-150/20

NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KOČIONU OPREMU "KNORR"
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 11.01.2021. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 11.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-350-3-149/20

SUKCESIVNA NABAVKA LEŽAJEVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 29.12.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.12.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-348-3-148/20

NABAVKA ELEKTRONSKIH MODULA ZA BRZINOMJERNI UREĐAJ TELOC 1500
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 29.12.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.12.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-347-3-147/20

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KOČIONU OPREMU "OERLIKON" ZA PREVENTIVNU OPRAVKU EANS VAGONA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 04.01.2021. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 04.01.2021. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-340-3-144/20

NABAVKA GEODETSKOG GPS UREĐAJA, SA MOGUĆNOŠĆU TILT MJERENJA NAGIBOM DO 30º
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 25.12.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 25.12.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-341-3-145/20

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com