Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM JAVNOM PREVOZU
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 13.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 13.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-420-3-208/19

NABAVKA I UGRADNJA ČELIČNIH ZAŠTITNIH MREŽA NA KOSINAMA USJEKA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 21.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-419-3-209/19

SUKCESIVNA NABAVKA SKRETNIČKIH METALNIH DIJELOVA I PRIBORA NA SKRETNICAMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 29.01.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.01.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-413-3-203/19

NABAVKA USLUGE SUKCESIVNE OPRAVKE KOLSKIH VAGA DO 100 TONA, VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG PRITISKA, DECIMALNIH I NEDIGITALNIH VAGA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 17.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-414-3-205/19

NABAVKA MATERIJALA ZA SANACIJU DIJELA UPRAVNE ZGRADE ZOP-A DOBOJ
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 21.01.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.01.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-415-3-204/19

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE IVIČNOG VIJENCA - KONZOLNOG AB ELEMENTA NA MOSTU, U KM 43+407, PRUGA DOBOJ - NOVI GRAD
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 24.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 24.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-412-3-202/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com