Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OPRAVKE I SERVISIRANJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 10.04.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 10.04.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-26-3-19/19

SUKCESIVNA NABAVKA KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 16.04.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.04.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-27-3-20/19

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OPRAVKE I ODRŽAVANJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA DACIA SANDERO I RENAULT FLUENCE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 29.03.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.03.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-23-3-18/19

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI PUTNIČKIH I TERETNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 27.03.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.03.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-21-3-17/19

SUKCESIVNA NABAVKA EURO DIZELA EN-590
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 03.05.2019. godine do 10,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 03.05.2019. godine u 11,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-22-3-16/19

SUKCESIVNA USLUGE ATESTIRANJA VISOKONAPONSKE ZAŠTITNE OPREME
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 21.02.2019. godine do 10,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.02.2019. godine u 11,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-17-3-9/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba