Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA LESOMINSKIH OBLOGA ZA PUTNIČKE VAGONE
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 24.06.2015.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 24.06.2015.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-173-3-48/15

SUKCESIVNA NABAVKA TERMOIZOLACIONIH STAKALA I OGLEDALA ZA PUTNIČKE VAGONE
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 24.06.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 24.06.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-170-3-47/15

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA, PRUŽNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 01.07.2015.godine do 12,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 01.07.2015.godine u 13,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-167-3-46/15

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OPRAVKE I SERVISIRANJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 19.06.2015.godine do 12,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 19.06.2015.godine u 13,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-168-3-45/15

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMPRESOR "WESTINGHOUSE 243 VC"
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 19.06.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 19.06.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-163-3-44/15

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE ETALONIRANJA MJERNE KONTROLNE OPREME ZA POTREBE RADIONICA OŠV DOBOJ, BANJA LUKA I PRIJEDOR I STD DOBOJ, BANJA LUKA I PRIJEDOR
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 18.06.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.06.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-158-3-41/15

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba