Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA USLUGE MJERENJA PRUGE ELEKTRONSKIM MJERNIM KOLIMA
Konkurentski zahtjev za dostavljenje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 09.10.2015.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 09.10.2015.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-291-3-124/15

NABAVKA USLUGE MJERENJA PARAMETARA KONTAKTNE MREŽE MJERNIM KOLIMA
Konkurentski zahtjev za dostavljenje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 09.10.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 09.10.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-292-3-123/15

SUKCESIVNA NABAVKA SUHOG KVARCANOG PIJESKA ZA LOKOMOTIVE I VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 13.10.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 13.10.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-295-3-125/15

NABAVKA MAŠINE ZA PERFORIRANJE (PERNUMA PERFOSTAR E/A, EL) – NUMERATOR ZA IZDAVANJE FIP KARATA
Konkurentski zahtjev za dostavljenje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 08.10.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 08.10.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-294-3-122/15

SUKCESIVNA NABAVKA KARTICA D/A ULAZA I IZLAZA, MREŽNE KARTICE
Konkurentski zahtjev za dostavljenje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 07.10.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 07.10.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-293-3-121/15

SUKCESIVNA NABAVKA TERMOIZOLACIONIH STAKALA I OGLEDALA ZA PUTNIČKE VAGONE
Konkurentski zahtjev za dostavljenje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 25.09.2015.godine do 12,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 25.09.2015.godine u 13,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-289-3-116/15

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com