Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE
LOT 1: USLUGE SUKCESIVNOG BAŽDARENJA KOLSKIH VAGA OD 100 TONA, VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKIG PRITISKA, DECIMALNIH I NEDIGIRALNIH VAGA PO POTREBI I
LOT 2: USLUGE SUKCESIVNE OPRAVKE KOLSKIH VAGA OD 100 TONA, VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG PRITISKA, DECIMELNIH I NEDIGITALNIH VAGA PO POTREBI

Konkurentski zahtjev za dostavljenje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 23.09.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 23.09.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-280-3-105/15

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OVAVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI PUTNIČKIH I TERETNIH VOZILA
Konkurentski zahtjev za dostavljenje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 22.09.2015.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 22.09.2015.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-276-3-100/15

NABAVKA MATERIJALA ZA SANACIJU CP2 (kablovske spojnice i prateći materijal)
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 28.09.2015.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.09.2015.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-272-3-102/15

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA ZA NISKONAPONSKU OPREMU
Konkurentski zahtjev za dostavljenje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 22.09.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 22.09.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-273-3-99/15

SUKCESIVNA NABAVKA MASTI, ULJA I TEČNOSTI
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 29.09.2015.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.09.2015.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-274-3-98/15

SUKCESIVNA NABAVKA KRUPNO LOMLJENOG KAMENA GRANULACIJE 50-100 cm SA UTOVAROM U Rgs VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 28.09.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.09.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-275-3-101/15

ISPRAVKA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-275-8-104/15

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com