Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA ZA TELEFONSKE VEZE, RADIO STANICE I CENTRALE
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 10.06.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 10.06.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-144-3-36/15

SUKCESIVNA NABAVKA POMOĆNOG NAPAJANJA (STACIONARNE, STARTNE AKU-BATERIJE I SUHI ELEMENTI) I AKU - BATERIJE ZA ELEKTRO -ENERGETSKA POSTROJENJA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 10.06.2015.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 10.06.2015.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-143-3-34/15

SUKCESIVNA NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMPONENATA ZA SS MODULE I MATERIJAL
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 11.06.2015.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 11.06.2015.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-145-3-35/15

SUKCESIVNA NABAVKA DIJELOVA ZA VANJSKE STANIČKE SS UREĐAJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 22.06.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 22.06.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-148-3-33/15

NABAVKA IZOLOVANIH LIJEPLJENIH SASTAVA, SUSTAMID VEZICA SA SVIM POTREBNIM DIJELOVIMA I SUSTAMID UMETCI
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 05.06.2015.godine do 12,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 05.06.2015.godine u 13,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-134-3-32/15

SUKCESIVNA NABAVKA RUČNOG ALATA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 04.06.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 04.06.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-132-3-31/15

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba