Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA MEBL ŠTOFA ZA PUTNIČKE VAGONE
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 16.09.2015.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.09.2015.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-263-3-95/15

SUKCESIVNA NABAVKA VODOOTPORNE PLOČE
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 14.092015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 14.09.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-261-3-93/15

NABAVKA PODOLITA I LJEPILA ZA PODOLIT
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 14.092015.godine do 13,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 14.09.2015.godine u 14,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-262-3-94/15

SUKCESIVNA NABAVKA UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2015/2016.GODINU
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 21.09.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.09.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-265-3-92/15

NABAVKA PLOTERA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 16.09.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.09.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-260-3-91/15

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OPRAVKE MOTORA POMOĆNIH POGONA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 20.08.2015.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 20.08.2015.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-235-3-83/15

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com