Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA :
LOT 1 : ČELIČNIH I ALUMINIJUMSKIH LIMOVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE,
LOT 2 : ŠIPKASTIH ČELIKA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE,
LOT 3 : ČELIČNIH PROFILA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE,
LOT 4 : KVADRATNIH I PRAVOUGAONIH ČELIČNIH CIJEVI ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE,
LOT 5 : PLOSNATIH ČELIKA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE,
LOT 6 : MESINGANIH, BAKARNIH I ALUMINIJUMSKIH ŠIPKI I CIJEVI ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE,
LOT 7 : BEŠAVNIH ČELIČNIH CIJEVI ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE I
LOT 8 : ČELIKA ZA OSIGURANJE OBRUČA BANDAŽA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE

Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 31.01.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 31.01.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-370-3-156/18

SUKCESIVNA NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 05.02.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 05.02.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-363-3-155/18

SUKCESIVNA NABAVKA ORIGINAL TONERA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 04.02.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 04.02.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-361-3-152/18

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA DMV 813/814
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 01.02.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 01.02.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-362-3-154/18

IZVRŠENJE USLUGE SERVISIRANJA INDUSTRIJSKOG „SOC“ RAČUNARA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 28.01.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.01.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-360-3-153/18

NABAVKA
LOT 1 : GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I
LOT 2 : BOROVE DASKE, U SKLADU SA SPECIFIKACIJOM PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 22.01.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 22.01.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-358-3-150/18

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba