Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 733-
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 08.06.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 08.06.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-66-3-30/16

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA ELEKTRONSKIH ŠINSKIH MAZALICA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 07.06.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 07.06.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-64-3-29/16

SUKCESIVNA NABAVKA KABLOVSKIH SPOJNICA I MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE KABLOVSKE TRASE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 15.06.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 15.06.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-60-3-26/16

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNIH PREGLEDA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 02.06.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 02.06.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-62-3-28/16

SUKCESUVNA NABAVKA OSIGURAČA I SIJALICA ZA SS UREĐAJE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 01.06.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 01.06.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-61-3-27/16

SUKCESIVNA NABAVKA TEHNIČKE PLASTIKE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 01.06.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 01.06.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-58-3-25/16

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com