Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA PERSONALNIH RAČUNARA (33 KOMADA)
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 03.10.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 03.10.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-152-3-53/17

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMPRESOR “WESTINGHOUSE” 243 VC
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 06.10.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 06.10.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-144-3-49/17

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGA POPRAVKE I SERVISIRANJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA DACIA SANDERO I RENAULT FLUENCE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 29.09.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.09.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-150-3-51/17

NABAVKA LJEPILA, SPUŽVI I STIROPORA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 28.09.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.09.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-143-3-50/17

NABAVKA ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA OSIGURANJE STANICA (ESTW L90-5)
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 29.09.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.09.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-145-3-47/17

SUKCESIVNA NABAVKA LOMLJENOG KAMENA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 28.09.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.09.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-148-3-48/17

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba