Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA ZA VARENJE, REZNIH I BRUSNIH PLOČA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 11.09.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 11.09.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-159-3-71/20

NABAVKA USLUGE SANACIJE OBJEKTA RADIONICE KO5
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 11.09.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 11.09.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-161-3-72/20

SUKCESIVNA NABAVKA KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 16.09.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.09.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-157-3-70/20

SUKCESIVNA NABAVKA DASKE ZA PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 09.09.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 09.09.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-156-3-69/20

NABAVKA USLUGE OSTALIH SOFTVERSKIH LICENCI (LICENCE ZA CISCO SMART NET PODRŠKU)
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 04.09.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.03.2020. godine u 09,00 časova

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-135-8-68/20

SUKCESIVNA NABAVKA STACIONARNIH, STARTNIH AKU - BATERIJA I SUHI ELEMENATA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 01.09.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 01.09.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-146-3-67/20

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com