Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA ORIGINAL TONERA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 24.01.2018. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 24.01.2018. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-243-3-120/17

SUKCESIVNA NABAVKA OBRAZACA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 26.01.2018. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 26.01.2018. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-251-3-122/17

SUKCESIVNA NABAVKA SIGNALNIH SREDSTAVA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 18.01.2018. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.01.2018. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-245-3-117/17

SUKCESIVNO IZVRŠENJE USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI PUTNIČKIH I TERETNIH VOZILA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 16.01.2018. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.01.2018. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-242-3-114/17

SUKCESIVNA NABAVKA SANITARNOG MATERIJALA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 17.01.2018. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.01.2018. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-241-3-115/17

SUKCESIVNA NABAVKA TEHNIČKIH GASOVA ZA ODRŽAVANJE LOKOMOTIVA, PUTNIČKIH I TERETNIH VAGONA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 16.01.2018. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.01.2018. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-239-3-112/17

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba