Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA SEKCIONIH IZOLATORA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 25.01.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 25.01.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-357-3-149/18

NABAVKA
LOT 1 : ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA DIGITALNE CENTRALE SIMENS Hi Path 4000 I
LOT 2 : ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA REGISTROFON TRX

Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 29.01.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.01.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-356-3-148/18

SUKCESIVNA NABAVKA ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULI ZA OSIGURANJE STANICA (ESTW L90-5)
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 28.01.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.01.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-353-3-147/18

NABAVKA USLUGE MAŠINSKOG REŠETANJA KOLOSIJEKA SA ODVOZOM ZAPRLJANOG TUCANIKA NA POGODNU DEPONIJU POMOĆU SPECIJALNIH KOLA - VAGON PREVRTAČ (PRUGA : DOBOJ - BANJA LUKA - NOVI GRAD)
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 24.01.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 24.01.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-350-3-143/18

SUKCESIVNA NABAVKA KOČIONIH PAPUČA OD KOMPOZITNOG MATERIJALA ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 23.01.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 23.01.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-351-3-142/18

SUKCESIVNA NABAVKA DASKE ZA PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 24.01.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 24.01.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-352-3-144/18

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba