Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA SISTEMA ZA EVIDENCIJU, UPRAVLJANJE I POZICIONIRANJE NA MAPI ŽELJEZNIČKE INFRASTUKTURE ZASNOVANE NA GIS PLATFORMI FAZA I
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 27.11.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.11.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-295-3-130/20

NABAVKA ALATA ZA ODRŽAVANJE DONJEG STROJA PRUGE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 19.11.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 19.11.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-283-3-129/20

NABAVKA
LOT 1: DIJELOVA ZA SKRETNIČKU HIDRAULIČN POSTAVNU SPRAVU AH950 I
LOT 2: DIJELOVA ZA SKRETNIČKU HIDRAULIČNU POSTAVNU SPRAVU L826H

Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 19.11.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 19.11.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-284-3-128/20

SUKCESIVNA NABAVKA ČELIKA I LIMOVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 26.11.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 26.11.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-287-3-123/20

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMPRESOR "WESTINGHOUSE" 243 VC
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 27.11.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.11.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-288-3-125/20

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA REGULATOR NAPONA I PANTOGRAF LOKOMOTIVE SERIJE 441
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 30.11.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 30.11.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-289-3-124/20

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com