Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE U SEKTORU IS I IT
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 22.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 22.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-427-3-215/19

SUKCESIVNA NABAVKA MONOBLOK TOČKOVA ø920 mm ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 28.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-428-3-214/19

NABAVKA KOMPLET SKRETNICA 49E1-200-6 SA SKRETNIČKOM GRAĐOM, SKRETNIČKIM METALNIM DIJELOVIMA I PRIBOROM NA SKRETNICI
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 28.01.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.01.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-423-3-210/19

NABAVKA MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE PRUŽNIH MAŠINA PLASSER - THEURER
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 31.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 31.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-418-3-206/19

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA REGULATOR NAPONA I PANTOGRAF LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 30.01.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 30.01.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-421-3-207/19

NABAVKA USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM JAVNOM PREVOZU
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 13.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 13.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-420-3-208/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com