Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA NOVIH IMPREGNISANIH PRUŽNIH PRAGOVA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 11.12.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 11.12.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-361-3-168/19

SUKCESIVNA NABAVKA NOVIH ŠINA 49E1
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 10.12.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 10.12.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-360-3-169/19

SUKCESIVNA NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA MOTORNA VOZILA NA PUMPAMA ZA DOBOJ, BANJA LUKU, PRIJEDOR I NOVI GRAD
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 10.12.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 10.12.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-358-3-167/19

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OPRAVKE KOČIONIH UREĐAJA SA ISPITIVANJEM ZA TERETNA KOLA SERIJE "EANS" (5419)
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 05.12.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 05.12.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-349-3-165/19

NABAVKA I UGRADNJA PREČISTAČA OTPADNIH VODA U HALI ZA PRANJE VOZNIH SREDSTAVA U BANJA LUCI
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 25.11.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 25.11.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-339-3-163/19

SUKCESIVNA NABAVKA ELEKTRONSKIH MATERIJALA I KOMPONENTI ZA SS UREĐAJE TIP SpDr L30; ESTW L90; SPA-4 I SPA5
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 20.11.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 20.11.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-338-3-162/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com