Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA HRASTOVE IMPREGNISANE SKRETNIČKE GRAĐE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 26.05.2015.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 26.05.2015.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-119-3-23/15

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA ZA KONTAKTNU MREŽU
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 26.05.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 26.05.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-120-3-24/15

SUKCESIVNA NABAVKA ORIGINAL TONERA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 21.05.2015.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.05.2015.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-112-3-21/15

SUKCESIVNA NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 20.05.2015.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 20.05.2015.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-111-3-19/15

SUKCESIVNA NABAVKA:
LOT 1: KREČNJAČKOG TUCANIKA I LOMLJENOG KAMENA
LOT 2: ERUPTIVNOG TUCANIKA

Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 19.05.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 19.05.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-115-3-20/15

SUKCESIVNA NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA MOTORNA VOZILA NA PUMPAMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 20.05.2015.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 20.05.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-114-3-18/15

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com