Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA :
LOT 1 : ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA OSIGUTANJE PUTNIH PRELAZA TIP : SPA-4 I/ILI
LOT 2 : ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA OSIGURANJE PUTNIH PRELAZA TIP : SPA-5

Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 25.01.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 25.01.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-348-3-146/18

SUKCESIVNA NABAVKA VISOKONAPONSKIH MJERNIH TRANSFORMATORA I ODVODNIKA PRENAPONA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 22.01.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 22.01.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-346-3-145/18

USLUGA UPRESAVANJA CILINDARSKIH KOŠULJICA NA DVA DIZEL MOTORA DMV 813/814
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 21.01.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.01.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-342-3-141/18

USLUGA POPRAVKE DRUMSKO-ŠINSKOG ROVOKOPAČA TIPA MHS-04 OK1
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 18.01.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.01.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-341-3-140/18

NABAVKA AGREGATA, DIZELA, TROFAZNI, 33 kVA SA POSTOLJEM I SISTEMA BESPREKIDNOG NAPAJANJA SERVER SALE U ZGRADI KIBERNETIKA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 10.01.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 10.01.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-309-3-135/18

SUKCESIVNA NABAVKA VODOOTPORNIH PLOČA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 16.01.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.01.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-334-3-139/18

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba