Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA BETONSKIH CIJEVI I OSTALOG MATERIJALA ZA IZRADU REVIZIONIH ŠAHTOVA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 18.11.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.11.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-328-3-160/19

NABAVKA
LOT 1: MATERIJALA ZA ZAMJENU DIJELA NAPOJNOG VODA NOVI GRAD I/ILI
LOT 2: USLUGE ANGAŽOVANJA VOZILA SA KORPOM

Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 20.11.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 20.11.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-331-3-161/19

SUKCESIVNA NABAVKA RUČNOG ALATA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 22.11.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 22.11.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-326-3-158/19

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE BAŽDARENJA KOLSKIH VAGA DO 100 TONA I VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG PRITISKA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 13.11.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 13.11.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-325-3-159/19

NABAVKA MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE PRUŽNIH MAŠINA PLASSER - THEURER (ELEKTRONSKI MODUL LT 725 CPU/7-2018-3-VO1 - DIO SPECIFIKACIJE)
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 25.11.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 25.11.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-321-3-156/19

NABAVKA KOMPLET OSOVINSKOG SKLOPA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 441-(4 KOMADA)
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 22.11.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 22.11.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-320-3-157/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com