Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA 8 (OSAM) OSOVINSKIH SLOGOVA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 21.12.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.12.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-291-3-127/20

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OPRAVKE ALTERNATORA PUTNIČKIH VAGONA SA REGULATOROM NAPONA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 18.11.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.11.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-273-3-122/20

NABAVKA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 18.11.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.11.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-290-3-126/20

SUKCESIVNA NABAVKA KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 25.11.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 25.11.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-285-3-116/20

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE NAVLAČENJA CRIJEVA DP VENTILA I REPARACIJA CRIJEVA GLAVNOG VODA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 17.11.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.11.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-270-3-120/20

SUKCESIVNA NABAVKA DASKE ZA PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 17.11.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.11.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-286-3-117/20

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com