Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA NADOGRADNJE- MODERNIZACIJE STACIONARNE PROBNICE INVENTARSKOG BROJA 0012 ZA ISPITIVANJE SVIH VRSTA RASPOREDNIKA TIPA OERLIKON, KNORR I MZT U PJ KO5 DOBOJ, PUŠTANJE U RAD, SERTIFIKACIJA I OBUKA KADROVA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 30.10.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 30.10.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-286-3-142/19

NABAVKA RADOVA NA SANACIJI OBJEKTA TPK NA ŽELJEZNIČKOJ STANICI U DOBOJU (BIVŠI CENTRALNI MAGACIN) RADI SMJEŠTANJA NEKURENTNIH ZALIHA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 23.10.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 23.10.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-3-282-3-139/19

NABAVKA USLUGE REMONTA KOMPRESORA EKZ-6 ZA SEKCIJU OŠV BANJA LUKA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 23.10.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 23.10.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-280-3-137/19

NABAVKA MI-8 (M-110.951) UREĐAJA ZA TESTIRANJE KOČIONOG SISTEMA PREMA UIC 543-1, PUŠTANJE U RAD, SERTIFIKACIJA I OBUKA KADROVA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 22.10.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 22.10.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-281-3-135/19

SUKCESIVNA NABAVKA STACIONARNIH AKU BATERIJA, STARTNE AKU BATERIJE, SUHI ELEMENTI, BATERIJE ULOŽAKA ZA TK UREĐAJE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 16.10.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.10.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-274-3-134/19

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA ZA AT VARENJE ŠINA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 14.10.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 14.10.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-279-3-133/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com