Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA HRASTOVE IMPREGNISANE SKRETNIČKE GRAĐE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 11.11.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 11.11.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-300-3-149/19

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA ODRŽAVANJE KABLOVSKE TRASE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 06.11.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 06.11.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-299-3-150/19

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ZA REVITALIZACIJU I NADOGRADNJU SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA ELEKTROENERGETSKIM POSTROJENJIMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 05.11.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 05.11.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-277-3-146/19

SUKCESIVNA NABAVKA KABLOVSKIH SPOJNICA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 28.10.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.10.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-283-3-138/19

NABAVKA PROBNICE ZA ISPITIVANJE MJENAČA PRITISKA ALR I AKR SA OBUKOM KADROVA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 29.10.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.10.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-284-3-140/19

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA VISOKONAPONSKU OPREMU
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 29.10.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.10.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-285-3-141/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com