Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE BAŽDARENJA KOLSKIH VAGA DO 100 TONA I VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG PRITISKA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 13.11.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 13.11.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-325-3-159/19

NABAVKA MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE PRUŽNIH MAŠINA PLASSER - THEURER (ELEKTRONSKI MODUL LT 725 CPU/7-2018-3-VO1 - DIO SPECIFIKACIJE)
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 25.11.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 25.11.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-321-3-156/19

NABAVKA KOMPLET OSOVINSKOG SKLOPA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 441-(4 KOMADA)
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 22.11.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 22.11.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-320-3-157/19

NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNE VAGONE (DIO SPECIFIKACIJE)
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 19.11.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 19.11.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-318-3-155/19

NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KOČIONU OPREMU "OERLIKON" ZA PREVENTIVNU OPRAVKU EANS VAGONA (DIO SPECIFIKACIJE)
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 19.11.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 19.11.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-317-3-154/19

NABAVKA AMORTIZERA STOLICA MAŠINOVOĐE ZA LOKOMOTIVU SERIJE 441-
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 12.11.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 12.11.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-311-3-153/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com