Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA KOMPLET ALATA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 30.10.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 30.10.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-247-3-106/20

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA VIJČANI KOMPRESOR ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 29.10.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.10.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-237-3-110/20

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE BAŽDARENJA KOLSKIH VAGA DO 100 TONA I VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG PRITISKA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 26.10.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 26.10.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-233-3-107/20

SUKCESIVNA NABAVKA ALATA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 27.10.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.10.2020. godine u 09,00 čaova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-234-3-108/20

SUKCESIVNA NABAVKA
LOT 1: RUČNOG ALATA ZA SS UREĐAJE I
LOT 2: GRUBOG ALATA ZA SS

Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 20.10.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 20.10.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-221-3-104/20

NABAVKA MJERNIH INSTRUMENATA ZA SPEV
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 29.10.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.10.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-224-3-103/20

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com