Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA LESOMINSKIH OBLOGA ZA PUTNIČKE VAGONE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 03.06.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 03.06.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-99-3-58/19

NABAVKA OSOVINA-TRUPACA ZA TERETNE VAGONE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 27.05.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.05.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-91-3-55/19

SUKCESIVNA NABAVKA NOVOG KOLOSIJEČNOG PRIBORA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 31.05.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 31.05.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-93-3-54/19

SUKCESIVNA NABAVKA MONOBLOK TOČKOVA Ø 920mm ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 04.06.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 04.06.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-87-3-53/19

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KOČIONU OPREMU "OERLIKON" ZA PREVENTIVNU OPRAVKU EANS VAGONA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 03.06.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 03.06.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-86-3-52/19

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA ELEKTRO DIO LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 24.05.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 24.05.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-84-3-50/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com