Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA STACIONARNIH AKU BATERIJA, STARTNE AKU BATERIJE, SUHI ELEMENTI, BATERIJE ULOŽAKA ZA TK UREĐAJE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 16.10.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.10.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-274-3-134/19

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA ZA AT VARENJE ŠINA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 14.10.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 14.10.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-279-3-133/19

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OPRAVKE KOČIONIH UREĐAJA SA ISPITIVANJEM ZA TERETNA KOLA SERIJE "EANS" (5419)
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 21.10.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.10.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-278-3-132/19

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA ODRŽAVANJE CAT MOTORA 3508 I 3406 UGRAĐENIH NA LOKOMOTIVE SERIJE 643- I LOKOMOTIVE Rh 2062
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 15.10.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 15.10.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-276-3-131/19

SUKCESIVNA NABAVKA ŠPEDITERSKIH USLUGA NA PERIOD OD TRI GODINE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 21.10.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.10.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-272-3-130/19

SUKCESIVNA NABAVKA MASTI ZA ELEKTRONSKE ŠINSKE MAZALICE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 11.10.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 11.10.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-275-3-129/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com