Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA ERUPTIVNOG TUCANIKA (850 m³)
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 18.12.2018. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.12.2018. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-311-3-126/18

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE NAVLAČENJA CRIJEVA DP VENTILA I REPARACIJA CRIJEVA GLAVNOG VODA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 21.12.2018. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.12.2018. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-308-3-128/18

SUKCESIVNA NABAVKA AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-,661-773- I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 11.12.2018. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 11.12.2018. godine u 12,00 časova

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-217-8-125/18

IZVRŠENJE SUKCESIVNE USLUGE OBAVEZNOG KOLEKTIVNOG-KOMBINOVANOG OSIGURANJA RADNIKA, PRI I IZVAN OBAVLJANJA REDOVNOG ZANIMANJA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 14.12.2018. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 14.12.2018. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-285-3-122/18

SUKCESIVNA NABAVKA :
LOT 1 : ALATA ZA ODRŽAVANJE GORNJEG STROJA KOLOSIJEKA I
LOT 2 : ALATA ZA ODRŽAVANJE DONJEG STROJA PRUGE

Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 10.12.2018. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 10.12.2018. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-295-3-121/18

SUKCESIVNA ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE UREĐAJA DU
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 07.12.2018. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 07.12.2018. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-292-3-120/18

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba