Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA MASTI ZA ELEKTRONSKE ŠINSKE MAZALICE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 11.10.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 11.10.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-275-3-129/19

SUKCESIVNA NABAVKA GUMENO-ARMIRANIH CRIJEVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 16.10.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.10.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-270-3-127/19

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA UDUVAVANJA OPTIČKOG KABLA U POSTOJEĆU KABLOVSKU KANALIZACIJU NA DIONICI DOBOJ - PETROVO
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 18.10.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.10.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-244-3-126/19

NABAVKA KOMPLET SKRETNICA 49 E1-200-6 SA SKRETNIČKOM GRAĐOM, SKRETNIČKIM METALNIM DIJELOVIMA I PRIBOROM NA SKRETNICI- 2 KOMADA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 17.10.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.10.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-267-3-123/19

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ELEKTRONSKOG UREĐAJA ZA OSIGURANJE PUTNOG PRELAZA "CRKVINA" KM 28+522 (DIONICA ŠAMAC - DOBOJ)
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 14.10.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 14.10.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-243-3-124/19

NABAVKA NADOGRADNJE "RINS" SERVERA, NABAVKA I MONTAŽA DVA INDUSTRIJSKA "LCD" DISPLEJA ( 55" ) ZA SISTEM OBAVJEŠTAVANJA PUTNIKA, SA PODEŠAVANJEM I PUŠTANJEM U RAD
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 15.10.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 15.10.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-259-3-125/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com