Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA SANITARNOG MATERIJALA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 23.05.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 23.05.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-85-3-51/19

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA DMV 813/814
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 30.05.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 30.05.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-81-3-45/19

SUKCESIVNA NABAVKA MASTI I ULJA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 31.05.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 31.05.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-83-3-49/19

SUKCESIVNA NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 29.05.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.05.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-82-3-47/19

SUKCESIVNA NABAVKA STROGOURAČUNATIH OBRAZACA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 24.05.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 24.05.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-80-3-48/19

SUKCESIVNA NABAVKA
LOT1:HEMIJSKA SREDSTVA (HEBRICIDI I OKVAŠIVAČI) I PRATEĆA OPREMA ZA HEMIJSKO TRETIRAWE KOROVA I/ILI
LOT2: BAČVE PVC 3000 LITARA ZA PITKU VODU

Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 30.05.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 30.05.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-78-3-46/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com