Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA MATERIJALA ZA SANACIJU DIJELA UPRAVNE ZGRADE ZOP-A DOBOJ
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 21.01.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.01.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-415-3-204/19

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE IVIČNOG VIJENCA - KONZOLNOG AB ELEMENTA NA MOSTU, U KM 43+407, PRUGA DOBOJ - NOVI GRAD
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 24.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 24.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-412-3-202/19

NABAVKA SUKCESIVNE USLUGE KOLEKTIVNOG - KONBINOVANOG OSIGURANJA RADNIKA, PRI I IZVAN OBAVLJANJA REDOVNOG ZANIMANJA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 16.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-409-3-198/19

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZIŠTA U STANICI POTKOZARJE, PRUGA DOBOJ - NOVI GRAD
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 23.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 23.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-407-3-197/19

NABAVKA POMOĆNOG NAPAJANJA (STACIONARNE,STARTNE AKU-BATERIJE I SUHI ELEMENTI) ZA DIZEL AGREGAT I NAPOJNI UREĐAJ ZA SS UREĐAJE
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 17.01.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.01.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-390-3-195/19

NABAVKA AMORTIZERA STOLICE MAŠINOVOĐE ZA LOKMOTIVU SERIJE 441-
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 20.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 20.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-389-3-196/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com