Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA SKRETNIČKIH METALNIH DIJELOVA I PRIBORA NA SKRETNICAMA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 29.05.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.05.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-79-3-44/19

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE PROLJETNE I JESENJE DERATIZACIJE U SVIM ŽELJEZNIČKIM ČVOROVIMA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 20.05.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 20.05.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-75-3-43/19

SUKCESIVNA NABAVKA OBRAZACA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 28.05.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.05.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-76-3-42/19

SUKCESIVNA NABAVKA :
LOT 1: MEBL ŠTOFA ZA PUTNIČKE VAGONE I
LOT 2: MATERIJALA ZA TAPACIRANJE SJEDIŠTA PUTNIČKIH VAGONA

Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 15.05.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 15.05.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-73-3-40/19

NABAVKA USLUGE ANTIVIRUSNE LICENCE ZA RADNE STANICE I ZA VIRTUALIZACIJU-KASPERSKI
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 15.05.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 15.05.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-71-3-39/19

SUKCESIVNA NABAVKA REZNOG ALATA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 27.05.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.05.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-74-3-41/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com