Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA KOMPLET SKRETNICA 49 E1-200-6 SA SKRETNIČKOM GRAĐOM, SKRETNIČKIM METALNIM DIJELOVIMA I PRIBOROM NA SKRETNICI- 2 KOMADA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 17.10.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.10.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-267-3-123/19

NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ELEKTRONSKOG UREĐAJA ZA OSIGURANJE PUTNOG PRELAZA "CRKVINA" KM 28+522 (DIONICA ŠAMAC - DOBOJ)
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 14.10.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 14.10.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-243-3-124/19

NABAVKA NADOGRADNJE "RINS" SERVERA, NABAVKA I MONTAŽA DVA INDUSTRIJSKA "LCD" DISPLEJA ( 55" ) ZA SISTEM OBAVJEŠTAVANJA PUTNIKA, SA PODEŠAVANJEM I PUŠTANJEM U RAD
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 15.10.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 15.10.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-259-3-125/19

NABAVKA
LOT 1:MATERIJALA ZA ZAMJENU DIJELA NAPOJNOG VODA NOVI GRAD I
LOT 2: USLUGE ANGAŽOVANJA VOZILA SA KORPOM

Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 07.10.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 07.10.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-238-3-122/19

SUKCESIVNA NABAVKA LOŽ ULJA ZA ZGRIJAVANJE PROSTORIJA SEKCIJE VUČE VOZOVA DOBOJ I OŠV DOBOJ ZA GREJNU SEZONU 2019/2020.GODINU
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 09.10.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 09.10.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-251-3-121/19

NABAVKA RADOVA SANACIJE TRUPA PRUGE NA PRUŽNOM PRAVCU DOBOJ-BANJA LUKA-NOVI GRAD OD km 19+830 DO km 19+880
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 09.10.2019. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 09.10.2019. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-3-249-3-120/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com