Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 16.01.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.01.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-400-3-193/19

NABAVKA KABLA STA-PV.
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 15.01.2020. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 15.01.2020. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-401-3-192/19

NABAVKA AMBULANTNE BRAVE ZA SKRETNICU
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 15.01.2020. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 15.01.2020. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-397-3-191/19

SUKCESIVNA NABAVKA ŠPEDITERSKIH USLUGA NA PERIOD OD TRI GODINE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 30.12.2019.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 30.12.2019.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-387-3-188/19

SUKCESIVNA NABAVKA ELEKTRO MATERIJALA
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 17.12.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.12.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-380-3-184/19

NABAVKA USLUGE OPRAVKE MOTORA BF 12413V NA MAŠINI PRLASSER DUOMATIC TIP 08-32 BR.23 28
Konkurentski zahtjev
Rok za dostavljanje ponuda je 23.12.2019. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 23.12.2019. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-378-3-185/19

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com