Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE ŠPEDITERSKIH USLUGA NA PERIOD OD TRI GODINE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-2-272-4-187/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE PRUŽNIH MAŠINA PLASSER-THEURER (ELEKTRONSKI MODUL LT 725 CPU/7-2018-3-V01-DIO SPECIFIKACIJE)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-321-4-183/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE USLUGE OPRAVKE KOČIONIH UREĐAJA SA ISPITIVANJEM ZA TERETNA KOLA SERIJE "EANS" ( 5419)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-2-278-4-170/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE KOMPLET SKRETNICA 49E1-200-6 SA SKRETNIČKOM GRAĐOM, SKRETNIČKIM METALNIM DIJELOVIMA I PRIBOROM NA SKRETNICI - 2 KOM
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-267-4-164/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA REGULATOR NAPONA I PANTOGRAF LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-241-4-145/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE NOVIH ŠINA 49 E1
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-172-4-111/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE NOVIH IMPREGNISANIH PRUŽNIH PRAGOVA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-180-4-107/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE NOVIH ŠINA 49 E1
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-102-4-83/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE USLUGE ETALONIRANJA MJERNE I KONTROLNE OPREME ZA POTREBE RADIONICA OŠV DOBOJ, BANJA LUKA I PRIJEDOR I STD DOBOJ, BANJA LUKA, PRIJEDOR I NOVI GRAD
Otvoreni postupak putem Okvirnog sporazuma

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-2-111-4-82/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA KOČIONU OPREMU "OERLIKON" ZA PREVENTIVNU OPRAVKU EANS VAGONA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-86-4-81/19

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com