Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE:
LOT 2: REZERVNI DIJELOVI ZA VITALNE KOČNE UREĐAJE

Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-282-3-161/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-282-4-13/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE O NABAVCI AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-, 661- I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-216-3-105/16 od 04.10.2016.godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-216-4-8/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE :
LOT 1: SLUŽBENE ODJEĆE ZA ČUVARE - PORTIRE

Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-236-3-123/16 od 26.10.2016. godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-236-4-153/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA MEHANIČKI DIO LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-211-3-100/16 od 30.09.2016.godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-211-4-139/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-217-3-106/16 od 04.11.2016.godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-217-4-131/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA ODRŽAVANJE CAT MOTORA TIP 3508 I 3406 UGRADJENIH NA LOKOMOTIVE SERIJE 643- I LOKOMOTIVE SERIJE Rh 2062
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-202-3-94/16 od 28.09.2016.godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-202-4-125/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE SLUŽBENE ODJEĆE ZA IZVRŠNO OSOBLJE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-163-3-86/16 od 23.08.2016.godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-163-4-113/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE DIJELOVA I KOMPONENTI ZA VANJSKE STANIČNE SS UREĐAJE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-116-3-52/16 od 29.06.2016.godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-116-4-82/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE JAVNE NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-109-3-50/16 od 28.06.2016.godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-109-4-73/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE JAVNE NABAVKE ALATA I MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE GORNJEG I DONJEG STROJA PRUGE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-108-3-49/16 od 28.06.2016.godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-108-4-72/16