Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE JAVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA ODRŽAVANJE CAT MOTORA TIP 3508 I 3406 UGRAĐENIH NA LOKOMOTIVU SERIJE 643- I LOKOMOTIVU SERIJE Rh 2062
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-95-3-34/16 od 14.06.2016.godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-95-4-62/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE JAVNE NABAVKE KABLOVSKIH SPOJNICA I MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE KABLOVSKE TRASE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-60-3-26/16 od 16.05.2016.godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-60-4-63/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE MJERENJA ELEKTRONSKIM MJERNIM KOLIMA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-2-44-4-42/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OPREME SA USLUGOM NADOGRADNJE PROBNICE ZA ISPITIVANJE VAZDUŠNE KOČNICE TIP PDR4A-L
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-440-4-12/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA NA SANACIJI KROVA I OLUKA NA ROBNOM MAGACINU STANICE BANJA LUKA (SEKCIJA ZA STD BANJA LUKA)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONISTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-3-396-4-4/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE SUHOG KVARCNOG PIJESKA ZA LOKOMOTIVE I VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-295-4-153/15

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PLOTERA (1 KOMAD)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj: 1373-1-1-260-3-91/15 od 26.08.2015.g.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-260-4-150/15

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OPREME SA USLUGOM NADOGRADNJE PROBNICE ZA ISPITIVANJE VAZDUŠNE KOČNICE TIP PDR4A-L
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-281-4-143/15

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE SUKCESIVNA NABAVKA ERUPTIVNOG TUCANIKA - LOT 2.
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-180-4-113/15

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE IZRADE GLAVNIH PROJEKATA SANACIJE KLIZIŠTA NA PRUZI DOBOJ - BANJA LUKA - NOVI GRAD:
Lot 1 : Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta sa svim geološkim istražnim radovima u km 19+830-19+880
Lot 2 : Izrada Glavnog projekta obaloutvrdne zaštite sa svim geološkm istražnim radovima u km 37+700+900 i km 37+950-38+000
Lot 3 : Izrada Glavnog projekta obaloutvrdne zaštite sa svim geološkim istražnim radovima u km 38+500-38+750
Lot 4 : Izrada Glavnog projekta obaloutvrdne zaštite sa svim geološkim istražnim radovima u km 61+880-62+000 i km 61+800-61+830

Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-179-3-53/15 od 09.06.2015.g.

OBAVJESTENJE O PONISTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-2-179-4-97/15