Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE SKRETNIČKIH METALNIH DIJELOVA I PRIBORA NA SKRETNICAMA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-79-4-78/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE MONOBLOK TOČKOVA Ø 920 MM ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-87-4-72/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE HRASTOVE IMPREGNISANE SKRETNIČKE GRAĐE I ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE HRASTOVE IMPREGNISANE SKRETNIČKE GRAĐE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-58-4-62/19
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-58-8-63/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE USLUGE ETALONIRANJA MJERNE I KONTROLNE OPREME ZA POTREBE RADIONICA OŠV DOBOJ, BANJA LUKA I PRIJEDOR I STD DOBOJ, BANJA LUKA, PRIJEDOR I NOVI GRAD
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-2-57-4-64/19

UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI :
LOT 1 : ČELIČNIH I ALUMINIJUMSKIH LIMOVA,
LOT 2 : ŠIPKASTIH ČELIKA,
LOT 3 : ČELIČNIH PROFILA,
LOT 4 : KVADRATNIH I PRAVOUGAONIH ČELIČNIH CIJEVI,
LOT 5 : PLOSNATIH ČELIKA,
LOT 6 : MESINGANIH, BAKARNIH I ALUMINIJUMSKIH ŠIPKI I CIJEVI,
LOT 7 : BEŠAVNIH ČELIČNIH CIJEVI I
LOT 8 : ČELIKA ZA OSIGURANJE OBRUČA BANDAŽA

Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-370-4-35/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-363-4-15/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE ORIGINAL TONERA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-361-4-14/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE MONOBLOK TOČKOVA Ø 920 MM ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-359-4-8/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE MAŠINSKOG REŠETANJA KOLOSJEKA SA ODVOZOM ZAPRLJANOG TUCANIKA NA POGODNU DEPONIJU POMOĆU SPECIJALNIH KOLA-VAGON PREVRTAČ (PRUGA: DOBOJ -BANJA LUKA-NOVI GRAD)
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-350-4-4/19

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE KOČIONIH PAPUČA OD KOMPOZITNOG MATERIJALA ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-282-4-133/18

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com