Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE ZAŠTITNE ODJEĆE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU RADNIKA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-171-4-99/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMPRESOR "WESTINGHOUSE" 243 VC
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-144-4-83/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE GENERALNE OPRAVKE MOTORA MAŠINE PLASSER DUOMATIC 08-32 BR 2325 I BR. 2328
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-155-3-56/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-2-155-4-79/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE NOVIH IMPREGNISANIH BUKOVIH PRUŽNIH PRAGOVA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-66-3-28/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-66-4-40/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-260-3-147/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-260-4-16/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE:
LOT 2: REZERVNI DIJELOVI ZA VITALNE KOČNE UREĐAJE

Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-282-3-161/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-282-4-13/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE O NABAVCI AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-, 661- I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-216-3-105/16 od 04.10.2016.godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-216-4-8/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE :
LOT 1: SLUŽBENE ODJEĆE ZA ČUVARE - PORTIRE

Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-236-3-123/16 od 26.10.2016. godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-236-4-153/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA MEHANIČKI DIO LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-211-3-100/16 od 30.09.2016.godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-211-4-139/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-217-3-106/16 od 04.11.2016.godine

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-217-4-131/16

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com