Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE SUHOG KVARCNOG PIJESKA ZA LOKOMOTIVE I VAGONE
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-295-4-153/15

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PLOTERA (1 KOMAD)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj: 1373-1-1-260-3-91/15 od 26.08.2015.g.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-260-4-150/15

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OPREME SA USLUGOM NADOGRADNJE PROBNICE ZA ISPITIVANJE VAZDUŠNE KOČNICE TIP PDR4A-L
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-281-4-143/15

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE SUKCESIVNA NABAVKA ERUPTIVNOG TUCANIKA - LOT 2.
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-180-4-113/15

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE IZRADE GLAVNIH PROJEKATA SANACIJE KLIZIŠTA NA PRUZI DOBOJ - BANJA LUKA - NOVI GRAD:
Lot 1 : Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta sa svim geološkim istražnim radovima u km 19+830-19+880
Lot 2 : Izrada Glavnog projekta obaloutvrdne zaštite sa svim geološkm istražnim radovima u km 37+700+900 i km 37+950-38+000
Lot 3 : Izrada Glavnog projekta obaloutvrdne zaštite sa svim geološkim istražnim radovima u km 38+500-38+750
Lot 4 : Izrada Glavnog projekta obaloutvrdne zaštite sa svim geološkim istražnim radovima u km 61+880-62+000 i km 61+800-61+830

Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-179-3-53/15 od 09.06.2015.g.

OBAVJESTENJE O PONISTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-2-179-4-97/15

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OPREME SA USLUGOM NADOGRADNJE PROBNICE ZA ISPITIVANJE VAZDUŠNE KOČNICE TIP Pdr4A-L
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-231-3-76/15 od 22.07.2015.g.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-231-4-89/15

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JEVNE NABAVKE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA, PRUŽNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-167-3-46/15 od 05.06.2015.g.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-2-167-4-86/15

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE DIJELOVA ZA VANJSKE STANIČNE SS UREĐAJE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-148-3-33/15 od 25.05.2015.g.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-148-4-67/15

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE JAVNE NABAVKE KABLOVSKE OPREME
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-115-3-20/15 od 27.04.2015.g.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-110-4-64/15

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE JAVNE NABAVKE:
LOT 1: KREČNJAČKOG TUCANIKA I LOMLJENOG KAMENA
LOT 2: ERUPTIVNOG TUCANIKA

Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-115-3-20/15 od 27.04.2015.g.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-115-4-52/15

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com