Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU
LOT 1: REZERVNIH DIJELOVA ZA NISKONAPONSKU OPREMU-SIJALICA,
LOT 2: REZERVNIH DIJELOVA ZA NISKONAPONSKU OPREMU - RELEJA,
LOT 3: REZERVNIH DIJELOVA ZA NISKONAPONSKU OPREMU- OSIGURAČA I
LOT 4: REZERVNIH DIJELOVA ZA NISKONAPONSKU OPREMU-KABLOVA

Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-120-3-70/19 od 31.05.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14304/19 od 25.06.2019.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com