Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU TRAKA ZA BRZINOMJER HASLER
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-378-3-170/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 3252/21 od 19.02.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU VODOOTPORNIH PLOČA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-197-3-85/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2974/21 od 15.02.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU UREĐAJA ZA MJERENJE POTROŠNJE GORIVA NA DIZEL LOKOMOTIVAMA I PRUŽNIM VOZILIMA
Otvoreni postupak

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 3113/21 od 17.02.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU
LOT 1: VIŠEKRATNIH ZAŠTITNIH PAMUČNIH MASKI SA OBRAĐENIM RUBOVIMA-DVOSLOJNE I
LOT 2: DEZINFEKCIONOG SREDSTVA U BOCI SA RASPRŠIVAČEM PAKOVANJA OD JEDAN LITAR, NAMJENJENO ZA DEZINFEKCIJU RUKU, PREDMETA I RADNIH POVRŠINA NA BAZI HLORA

Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-367-3-160/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2803/21 od 11.02.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZIŠTA U STANICI POTKOZARJE, IZMEĐU ULAZNE I IZLAZNE SKRETNICE PRUGA DOBOJ - NOVI GRAD
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-382-3-174/21

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2809/21 od 11.02.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU AKU BATERIJA ZA SS UREĐAJE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-379-3-173/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2721/21 od 10.02.2021.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com