Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ZAŠTITNE ODJEĆE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU RADNIKA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-226-3-106/17 od 12.12.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1172/18 od 18.01.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU RUČNOG ALATA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-231-3-110/17 od 19.12.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1442/18 od 23.01.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU DODATNIH USLUGA OPRAVKE - SERVISIRANJA VUČNIH MOTORA LOKOMOTIVE SERIJE 661- (6 MOTORA)
Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1170/18 od 18.01.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU SLUŽBENE ODJEĆE ZA IZVRŠNO OSOBLJE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-228-3-104/17 od 12.12.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1169/18 od 18.01.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU AMORTIZERA I GUMENO-METALNIH ELEMENATA LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-212-3-91/17 od 14.11.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 94/18 od 03.01.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU TEHNIČKE PLASTIKE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-227-3-109/17 od 15.12.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 79/18 od 03.01.2018.godine