Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU
LOT 1: VIŠEKRATNIH ZAŠTITNIH PAMUČNIH MASKI SA OBRAĐENIM RUBOVIMA-DVOSLOJNE I
LOT 2: DEZINFEKCIONOG SREDSTVA U BOCI SA RASPRŠIVAČEM PAKOVANJA OD JEDAN LITAR, NAMJENJENO ZA DEZINFEKCIJU RUKU, PREDMETA I RADNIH POVRŠINA NA BAZI HLORA

Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-367-3-160/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2803/21 od 11.02.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZIŠTA U STANICI POTKOZARJE, IZMEĐU ULAZNE I IZLAZNE SKRETNICE PRUGA DOBOJ - NOVI GRAD
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-382-3-174/21

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2809/21 od 11.02.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU AKU BATERIJA ZA SS UREĐAJE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-379-3-173/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2721/21 od 10.02.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU LEŽAJEVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-348-3-148/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2804/21 od 11.02.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ELEKTRO MATERIJALA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-351-3-150/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2724/21 od 10.02.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU DODATNIH RADOVA IZGRADNJE OBALOUTVRDNOG ZIDA RADI ZAŠTITE TRUPA PRUGE DOBOJ-BANJA LUKA-NOVI GRAD OD KM 37+640-38+000
Pregovarački postupak

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2723/21 od 10.02.2021.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com