Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU
LOT 1: RUČNI ALAT ZA SS UREĐAJE I ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
LOT 2: GRUBI ALAT ZA SS

Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-221-3-104/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2722/21 od 02.10.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ŠPEDITERSKIH USLUGA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-386-3-184/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2475/21 od 08.02.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU
LOT 1: SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA KOMPRESOR WBO ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661 I ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA ZA
LOT 2: SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661

Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-300-3-132/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1542/21 od 26.01.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU
LOT 1: GORIVA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA I TERETNA MOTORNA VOZILA, SITNU MEHANIZACIJU I PRANJE REZERVNIH DIJELOBVA NA PUMPAMA U DOBOJU,
LOT 2: GORIVA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA I TERETNA MOTORNA VOZILA, SITNU MEHANIZACIJU I PRANJE REZERVNIH DIJELOBVA NA PUMPAMA U BANJA LUCI,
LOT 3: GORIVA Z ASLUŽBENA PUTNIČKA I TERETNA MOTORNA VOZILA, SITNU MEHANIZACIJU I PRANJE REZERVNIH DIJELOBVA NA PUMPAMA U PRIJEDORU I
LOT 4: GORIVA Z ASLUŽBENA PUTNIČKA I TERETNA MOTORNA VOZILA, SITNU MEHANIZACIJU I PRANJE REZERVNIH DIJELOBVA NA PUMPAMA U NOVOM GRADU

Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-395-3-188/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2131/20 od 03.02.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE OBUKE RADNIKA ZA KORIŠTENJE ULTRAZVUČNOG APARATA ZA ISPITIVANJE VARA, TIPA "KRAUTKRAMER" USM2 (3 RADNIKA IZ SEKCIJE ZOP DOBOJ I 3 RADNIKA IZ SEKCIJE ZOP BANJA LUKA)
Javni poziv za dostavu ponuda Aneks II Dio B

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2125/20 od 03.02.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KOČIONU OPREMU "KNORR"
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-350-3-149/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1794/21 od 29.01.2021.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com