Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KVARCNOG PIJESKA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-40-3-22/19 od 02.04.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 9301/19 od 30.04.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU TEČNOSTI ZA VANJSKO I UNUTRAŠNJE PRANJE PUTNIČKIH VAGONA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-34-3-24/19 od 04.04.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 8926/19 od 23.04.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU I UGRADNJU ŽIČANOG PLETIVA ZA OSIGURANJE KOSINE PRUGE DOBOJ-NOVI GRAD OD KM 69+725 DO 69+775
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-41-3-23/19 od 02.04.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 8927/19 od 18.04.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-27-3-20/19 od 26.03.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 8920/19 od 23.04.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OPRAVKE I SERVISIRANJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-26-3-19/19 od 26.03.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 8561/19 od 18.04.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI PUTNIČKIH I TERETNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-21-3-17/19 od 13.03.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 8176/19 od 15.04.2019.godine