Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OPRAVKE I ODRŽAVANJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA DACIA SANDERO I RENAULT FLUENCE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-23-3-19/19 od 13.03.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 7307/19 od 04.04.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA RADNIKA ŽELJEZNICA RS AD - DOBOJ
Poziv za dostavljanje ponuda ( Aneks II dio B)

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 7095/19 od 02.04.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA
LOT 6:MESINGANIH, BAKARNIH I ALUMINIJSKIH ŠIPKI I CIJEVI ZA LOKOMOTIVE PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
LOT 8: ČELIKA ZA OSIGURANJE OBRUČA BANDAŽA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE I
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA
LOT 1: ČELIČNIH I ALUMINIJSKIH LIMOVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE,
LOT2: ŠIPKASTIH ČELIKA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE,
LOT3: ČELIČNIH PROFILA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE,
LOT4: KVADRATNIH I PRAVOUGAONIH ČELIČNIH CIJEVI ZA LOKOMOTIVE,PUTNIČKE I TERETNE VAGONE,
LOT 5: PLOSNATIH ČELIKA ZA LOKOMOTIVE,PUTNIČKE I TERETNE VAGONE,
LOT 7: BEŠAVNIH ČELIČNIH CIJEVI ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE

Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-370-3-156/19 od 31.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA broj V-5. 5056/19 od 05.03.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KOČIONIH PAPUČA OD KOMPOZITNOG MATERIJALA ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-351-3-142/18 od 26.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 4638/19 od 28.02.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE ATESTIRANJA VISOKONAPONSKE ZAŠTITNE OPREME
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-17-3-9/19 od 06.02.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 4432/19 od 26.02.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU
LOT 1: ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA DIGITALNE CENTRALE SIEMENS Hi Path 4000 I
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA
LOT 2: ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA REGISTROFON TRX

Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-356-3-148/18 od 27.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA broj V-5. 2451/19 od 04.02.2019.godine