Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA ZAMJENU DOTRAJALIH NEUTRALNIH SEKCIJA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-167-3-68/17 od 03.10.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19191/17 od 02.11.2017.godine

ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA ZBOG PROPUŠTANJA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA DA DOSTAVI DOKUMENTACIJU IZ ČLANA 45. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OPRAVKE I ODRŽAVANJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA DACIA SANDERO I RENAULT FLUENCE U GARANTNOM ROKU
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-150-3-51/17 od 15.09.2017.g.

ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA broj V-5. 18920/17 od 30.10.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE AKTUARSKOG OBRACUNA PO MRS 19-PRIMANJA ZAPOSLENIH
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-174-3-73/17 od 05.10.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18918/17 od 30.10.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU VIJČANE ROBE ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-157-3-58/17 od 20.09.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18327/17 od 20.10.2017.godine​​​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU PERSONALNIH RAČUNARA (33 KOMADA)
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-152-3-53/17 od 18.09.2017.g.
Ispravka za obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-152-8-63/17 od 26.09.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18107/17 od 17.10.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU RAČUNARSKIH ELEKTRONSKIH KARTICA ZA SISTEM DU
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-160-3-61/17 od 21.09.2017.
g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 17921/17 od 13.10.2017.godine