Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU KOMPLET ALATA
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 21102/20 od 09.11.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU
LOT 1: RUČNOG ALATA ZA SS UREĐAJE I
LOT 2: GRUBOG ALATA ZA SS

Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 21101/20 od 09.11.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ALATA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE KONTAKTNE MREŽE
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 21107/20 od 09.11.2020.godine

ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Otvoreni postupak

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 20621/20 od 02.11.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KABLOVA ZA TK UREĐAJE
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 20476/20 od 30.10.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU KOMPLET NOVIH KRETNICA 49E1-200-6 LIJEVA-2 KOMADA, SA SAKRETNIČKOM GRAĐOM, SKRETNIČKIM METALNIM DIJELOVIMA I PRIBOROM NA SKRETNICAMA
Otvoreni postupak

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 20366/20 od 29.10.2020.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com