Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE ZA 2020.GODINU, 2021.GODINU I 2022.GODINU
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-345-3-146/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 442/21 od 11.01.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA ELEKTRONSKO OSIGURANJE STANICA ESA 44+UNZ
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-358-3-154/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 157/20 od 05.01.2021.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU I UGRADNJU KLIMA UREĐAJA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-290-3-126/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24806/20 od 30.12.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU GEODETSKOG GPS UREĐAJA, SA MOGUĆNOŠĆU TILT MJERENJA NAGIBOM DO 30º
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-341-3-145/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24818/20 od 30.12.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MATERIJALA ZA SANACIJU SLEGNUTIH NASIPA ZA STANIČNO PODRUČJE I OTVORENA PRUGA, STANICA VRBANJA I OMARSKA, UKUPNA DUŽINA 1000 M SA PREVOZOM
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-335-3-139/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24819/20 od 30.12.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ELEKTRONSKIH MODULA ZA BRZINOMJERNI UREĐAJ TELOC 1500
Konkurentski zahtjev
Vea obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-347-3-147/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24837/20 od 30.12.2020.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com