Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU UGLJENOGRAFITNIH ČETKICA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441- I 661-
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-79-3-30/17 od 24.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14086/17 od 18.08.2017.godine​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU KOLOSIJEČNOG PRIBORA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-93-3-37/17 od 28.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14087/17 od 18.08.2017.godine​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ELEKTROMATERIJALA (DIO SPECIFIKACIJE - ELEKTROMATERIJAL ZA UGRADNJU PREOSTALIH 9 BRZINOMJERNIH UREĐAJA TELOK 1500 NA LOKOMOTIVE SERIJE 441-)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-62-3-25/17 od 13.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 13593/17 od 10.08.2017.godine​​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMA "PANTHEON"
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-83-3-31/17 od 24.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 13601/17 od 10.08.2017.godine​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU HRASTOVE IMPREGNISANE SKRETNIČKE GRAĐE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-65-3-27/17 od 13.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 13338/17 od 07.08.2017.godine​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KREČNJAČKOG TUCANIKA I GRUSA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-58-3-24/17 od 10.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 13339/17 od 07.08.2017.godine​​

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com