Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MATERIJALA ZA NISKONAPONSKU OPREMU I RASVJETU (SIJALICE, OSIGURAČI I KABLOVI)
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude - II put
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-250-3-140/16 od 18.11.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 22038/16 od 09.12.2016.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE OPRAVKE - SERVISIRANJA VUČNIH MOTORA LOKOMOTIVE SERIJE 661-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-233-3-128/16 od 04.11.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 22036/16 od 09.12.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU EURODIZELA EN-590
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-192-3-88/16 od 22.09.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 22039/16 od 09.12.2016.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RADOVA NA SANACIJI KROVA, VODOTORNJA, PRATEĆEG OBJEKTA I PROSTORA ZA RADNIKE SERVISA U RJ VUČA VOZOVA PRIJEDOR
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-3-247-3-135/16 od 02.11.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 22050/16 od 09.12.2016.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ORIGINAL TONERA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-209-3-101/16 od 30.09.2016.g.
Ispravka za obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-209-8-127/16 od 02.11.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 21332/16 od 01.12.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE JESENJE DERATIZACIJE U SVIM ŽELJEZNIČKIM ČVOROVIMA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-240-3-129/16 od 09.11.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 21333/16 od 01.12.2016.godine​

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com