Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU HRASTOVE IMPREGNISANE SKRETNIČKE GRAĐE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-65-3-27/17 od 13.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 13338/17 od 07.08.2017.godine​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KREČNJAČKOG TUCANIKA I GRUSA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-58-3-24/17 od 10.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 13339/17 od 07.08.2017.godine​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE SERVISIRANJA ELEKTRONSKIH ŠINSKIH MAZALICA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-56-3-22/17 od 10.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 12998/17 od 02.08.2017.godine​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU IMPREGNISANE MOSTOVSKE GRAĐE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-63-3-26/17 od 13.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 13000/17 od 02.08.2017.godine​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE OSVJEŽENJA 30 ME LICENCI PROGRAMA "PANTHEON"
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-57-3-23/17 od 10.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 12448/17 od 25.07.2017.godine​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM JAVNOM PREVOZU
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-32-3-21/17 od 22.06.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 11869/17 od 18.07.2017.godine​​

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com