Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2016/2017 GODINU
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-195-3-92/16 od 23.09.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19866/16 od 10.11.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE AKTUARSKOG OBRAČUNA ZA 2016 GODINU
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude II - put
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-223-3-112/16 od 12.10.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19821/16 od 10.11.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-,661- I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-216-3-105/16 od 04.10.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19701/16 od 08.11.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA REGULATOR NAPONA I PANTOGRAF LOKOMOTIVA SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-212-3-103/16 od 03.10.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19379/16 od 03.11.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU BOJA, LAKOVA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA FARBANJE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-218-3-108/16 od 06.10.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19380/16 od 03.11.2016.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU TRAKA ZA BRZINOMJER HASLER
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-219-3-107/16 od 06.10.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19374/16 od 03.11.2016.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com