Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU VODOOTPORNIH PLOČA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-213-3-104/16 od 03.10.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19061/16 od 31.10.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ČELIKA I LIMOVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-205-3-97/16 od 28.09.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18918/16 od 28.10.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KABLOVSKIH SPOJNICA I MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE KABLOVSKE TRASE
Otvoreni postupak - II put
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-201-3-95/16 od 28.09.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18742/16 od 26.10.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ŠPEDITERSKIH USLUGA
Otvoreni postupak sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-199-3-93/16 od 23.09.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18638/16 od 25.10.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MEBL ŠTOFA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-210-3-102/16 od 30.09.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18641/16 od 25.10.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MATERIJALA ZA KONTAKTNU MREŽU
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-196-3-90/16 od 23.09.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18741/16 od 26.10.2016.godine​

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com