Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU GORIVA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA MOTORNA VOZILA NA PUMPAMA DOBOJ, BANJA LUKA, PRIJEDOR I NOVI GRAD I SITNU MEHANIZACIJU
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-191-3-89/16 od 22.09.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18382/16 od 20.10.2016.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 642-/643-
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-200-3-96/16 od 28.09.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18385/16 od 20.10.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA DMW 813/814
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-160-3-78/16 od 18.08.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 16556/16 od 23.09.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-161-3-79/16 od 18.08.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 16557/16 od 23.09.2016.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KOMPRESOR WBO ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-162-3-81/16 od 22.08.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 16414/16 od 21.09.2016.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ZAŠTITNE ODJEĆE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU RADNIKA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-164-3-83/16 od 23.08.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 16265/16 od 19.09.2016.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com