Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU TREĆERANGIRANOG PONUĐAČA ZBOG PROPUŠTANJA PRVORANGIRANOG PONUĐAČA DA DOSTAVI GARANCIJU BANKE ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA I PROPUŠTANJA DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA DA DOSTAVI OBRAZAC SA KONAČNOM UKUPNOM CIJENOM PONUDE USKLADJEN SA IZVJEŠTAJEM O TOKU I ZAVRŠETKU "E AUKCIJE" ZA SUKCESIVNU NABAVKU MATERIJALA ZA VARENJE REZNIH I BRUSNIH PLOČA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-235-3-111/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24646/20 od 28.12.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU AUDIO SISTEMA ZA OBAVJEŠTAVANJE PUTNIKA SLUŽBENA MJESTA JOŠAVKA, ČELINAC I VRBANJA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-339-3-141/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24430/20 od 25.12.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA OSIGURANJE PUTNIH PRELAZA TIP PZZ-EA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-357-3-153/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25007/20 od 31.12.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU STOGOURAČUNATIH OBRAZACA I PRODAJNIH OBRAZACA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-165-3-74/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24429/20 od 25.12.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RUČNIH RAZMJERNIKA ZA MJERENJE KOLOSJEKA (4 KOMADA)
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-338-3-143/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24647/20 od 28.12.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU SISTEMA ZA EVIDENCIJU, UPRAVLJANJE I POZICIONIRANJE NA MAPI ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZASNOVANE NA GID PLATFORMI FAZA I
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-295-3-130/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 23926/20 od 18.12.2020.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com