Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA
LOT 1: RAČUNARI,
LOT 2: MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJI
I ODLUKUA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA
LOT 3: MATRIČNI ŠTAMPAČI

Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-448-3-231/20 od 31.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 7986/20 od 05.05.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE ODVOZA I DEPONOVANJA OTPADA KONTEJNERIMA ZA ČVOR DOBOJ
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-36-3-34/20 od 31.03.2020.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 7324/20 od 16.04.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU I UGRADNJU SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE U UPRAVNOJ ZGRADI ŽRS, ZGRADI KIBERNETIKA I ZGRADI SEKCIJE ZOP DOBOJ (SISTEMA KONTROLE PRISTUPA RADNOG VREMENA UPRAVNA ZGRADA SEKCIJE ZOP DOBOJ, OBJEKAT UPRAVNA ZGRADA DOBOJ, OBJEKAT KIBERNETIKA DOBOJ, SISTEM VIDEO NADZORA, SISTEM PROTIVPROVALE, INTERFONSKI SISTEM I VATRODOJAVNI SISTEM, RAMPA TRI METRA I INTERFONSKI SISTEM)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-449-3-232/19 od 31.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 5245/20 od 11.03.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MATERIJALA I DIJELOVA ZA POVRATNI VOD KM
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-438-3-223/19 od 30.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 4524/20 od 03.03.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH I PRUŽNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-2-445-3-229/19 od 31.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 4107/20 od 25.02.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA OBALOUTVRDNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU TRUPA PRUGE DOBOJ-NOVI GRAD OD km 39+920 DO km 40+020 (100 m) I OD km40+100 DO km 40+180 (80 m)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-2-441-3-225/19 od 30.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 4001/20 od 24.02.2020.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com