Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MI - 8 (M-110.951) UREĐAJA ZA TESTIRANJE KOČIONOG SISTEMA PREMA UIC 543-1, PUŠTANJE U RAD, SERTIFIKACIJA I OBUKA KADROVA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-281-3-135/19 od 01.10.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 23665/19 od 24.10.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE REMONTA KOMPRESORA EKZ-6 ZA SEKCIJU OŠV BANJA LUKA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-280-3-137/19 od 03.10.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 23666/19 od 24.10.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RADOVA NA SANACIJI OBJEKTA TPK NA ŽELJEZNIČKOJ STANICI U DOBOJU (BIVŠI CENTRALNI MAGACIN) RADI SMJEŠTANJA NEKURENTNIH ZALIHA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-3-282-3-139/19 od 04.10.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 23662/19 od 24.10.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MATERIJALA ZA AT VARENJE ŠINA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-279-3-133/19 od 30.09.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 23668/19 od 24.10.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MASTI ZA ELEKTRONSKE ŠINSKE MAZALICE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-275-3-129/19 od 27.09.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 22975/19 od 15.10.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RADOVA SANACIJE TRUPA PRUGE NA PRUŽNOM PRAVCU DOBOJ - BANJA LUKA - NOVI GRAD OD km 19+830 DO km 19+880
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-3-249-3-120/19 od 09.09.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 23418/19 od 21.10.2019.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com