Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA ZA
LOT 1: NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA
LOT 2: NABAVKA BOROVE DASKE

Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-358-3-150/18 od 27.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1475/19 od 24.01.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU AGREGATA, DIZELA, TROFAZNI,33 kVA SA POSTOLJEM I SISTEMA BESPREKIDNOG NAPAJANJA SERVER SALE U ZGRADI KIBERNETIKE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-309-3-135/18 od 21.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1248/19 od 22.01.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-333-3-138/18 od 21.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1011/19 od 18.01.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE SEKTORA ZA IS I IT
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-332-3-136/18 od 21.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 802/19 od 16.01.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OBAVEZNOG KOLEKTIVNOG-KOMBINOVANOG OSIGURANJA RADNIKA PRI I IZVAN OBAVLJANJA REDOVNOG ZANIMANJA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-285-3-122/18 od 20.11.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 801/19 od 16.01.2019.godine​​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA VISOKONAPONSKU OPREMU
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-312-3-127/18 od 05.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 27610/18 od 26.12.2018.godine